Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH SPÓŁKI IMAGO PRINTER SP. Z O.O.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

WPROWADZENIE

Firma IMAGO PRINTER SP. Z.O.O przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu www.imagoprinter.com. i oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego IMAGO PRINTER prowadzonego pod adresem domeny: www.imagoprinter.com.

DEFINICJE

Administrator : IMAGO PRINTER SP. Z.O.O z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11 b.5 p.122,
03-450, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, za nr 0000815395; kapitał zakładowy 300.000,00 PLN; NIP 1133001513, adres poczty elektronicznej(email):[email protected]

Dane osobowe/Dane : wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

RODO/GDPR (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych / General Data Protection

Regulation): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: serwis internetowy www.imagoprinter.com i inne zarządzane przez Administratora, a także aplikacje mobilne, do których stosuje się niniejszą politykę, a których stale aktualizowana lista dostępna jest tutaj.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub
funkcjonalności udostępnianych w serwisie.

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przetwarzanie danych: jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które
wykonuje się w systemach informatycznych.
Poufność danych: właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

GROMADZENIE DANYCH

Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:
a) informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika:
Prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych
i kontaktowych w celu, założenia stałego konta do realizacji zakupów w witrynie www.imagoprinter.com,
złożenia reklamacji lub zapytania. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym
które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym) są niezbędne do realizacji usług oraz wskazuje,
które dane w formularzu są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu
rejestracji.
b)informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:
a)adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli
adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z
siecią. IMAGO PRINTER zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz
serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych
problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny.
b) pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony
internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego
działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika
mogą być wyświetlane w treści stron WWW w przypadku odwiedzania konta w witrynie www.imagoprinter.com

COOKIES

Zwrot „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych
narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów IMAGO Printer. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszych Serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Sama zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a także za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników, a co za tym idzie sam mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie.
IMAGO PRINTER przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
a) właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych;
b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;
c) tworzenia statystyk oglądalności Serwisów, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) zapisaniu danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie
tracić.
Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w Serwisach administrowanych przez IMAGO PRINTER.
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są pliki:
a) „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej);
b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików:
a) „niezbędne” – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” – pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” – pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub
częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu IMAGO PRINTER.
Klikając na jeden z poniższych linków znajdą państwo opisane przez producentów sposoby blokowania
przyjmowania plików cookies:
Chrome Firefox Internet Explorer Safari
IMAGO PRINTER informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

PRZETWARZANIE DANYCH

Serwis internetowy www.imagoprinter.com pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe t.j.: imię, nazwisko,
adres, adres e- mail oraz numer telefonu. Wymienione dane osobowe przetwarzane są w celu:
→ utworzenia i prawidłowej obsługi konta w serwisie – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym
celu jest ich niezbędność celem utworzenia i obsługi konta klienta;
→ realizacji zamówienia lub zwrotów, kontaktu telefonicznego, wysyłania SMS-ów lub wiadomości EMAIL (w zależności od przekazanych nam danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji
zamówienia, czy kontaktem w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia lub przedstawienia
nowej oferty, bądź próby odnowienia współpracy.
Wszystkie dane przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
Administrator IMAGO PRINTER SP. Z.O.O wyznaczył osobę kontaktową, której adres mailowy
[email protected] jest adresem do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Oczywiście możliwe jest zgłaszanie problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych zarówno na inne adresy do korespondencji opublikowane się na stronie internetowej www.imagoprinter.com, a także telefonicznie bądź w postaci korespondencji listownej, jednakże, mając na względzie szybkość podjęcia działań, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego powyżej.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Państwa dane są przetwarzane do momentu realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku, kiedy
podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody. Państwa dane mogą być
przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej.
IMAGO PRINTER zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, pseudonimizacja/anonimizacja z systemu danych Użytkownika może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia sprzeciwu.
Dane zbierane w ramach serwisu www.imagoprinter.com nie będą sprzedawane ani udostępniane innym
instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami IMAGO PRINTER.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione lub przekazane do przetwarzania wyłącznie:
→ naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą
serwisu,
→ przewoźnikom i operatorom pocztowym,
→ platformom płatniczym,
→ różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań serwisu,
→ organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,
→ firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z
dochodzeniem roszczeń.
Zapewniamy, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny.
IMAGO PRINTER stosuje PRIVACY BY DESIGN i dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis
www.imagoprinter.com przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, ograniczony dostęp do komputerów (wymaga wprowadzenia podania nazwy użytkownika i hasła przekazanych tylko upoważnionym pracownikom) oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Niezwłocznie zostanie wdrożone uruchomienie certyfikatu SSL dla połączeń https.
Serwis internetowy www.imagoprinter.com nie realizuje profilowania, a jeżeli tak się stanie w przyszłości zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.
Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Odbiorcami przetwarzanych przez IMAGO PRINTER danych osobowych (pełna lista znajduje się poniżej) będą
jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień lub reklamacji oraz systemów teleinformatycznych.
Kurier UPS oraz DHL. – doręczanie paczek do adresatów
Poczta Polska S.A. -doręczanie listów do adresatów
Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim, w szczególności nieudostępnianie hasła do konta oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez IMAGO PRINTER SP. Z.O.O przysługuje: prawo dostępu do
danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W serwisie www.imagoprinter.com, podczas rejestracji, podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niewprowadzenie tych danych uniemożliwi Państwu zawarcie umowy na skorzystanie z funkcjonalności serwisu IMAGO PRINTER.

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Chętnie udzielimy Ci wszelkich odpowiedzi.