fbpx
IMAGO Printer IMAGO Printer

Unia Europejska

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach EIC Accelerator. Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.06-14-0071/21

Cel projektu: Wsparcie wnioskodawcy o ubieganie się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa EIC Accelerator Open. Pozyskanie finansowania pozwoli na przygotowanie wniosku o Eurogrant w zakresie: dokumentacji, w tym studium wykonalności, korekty wniosku, prezentacji pomysłu przed KE, wykonanie tłumaczeń. Celem Eurograntu jest opracowanie i wdrożenie urządzenia typu Point of Sale wraz z systemem oprogramowania i dedykowanym urządzeniem drukującym wyposażonym w systemy wizyjne wspomagające pozycjonowanie nadruku zgodnie z rzeczywistą lokalizacją wypieku w drukarce.

Beneficjent: IMAGO PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość przyznanego dofinansowania – 280 060,00 PLN